Nytt parti vil stanse brexit – inspirert av Macron

Britisk flagg med EUs stjerner foto

De vil stanse brexit – Storbritannias utmelding av EU. De vil rekruttere alle typer mennesker til politikken og satser på å stille kandidater i alle valgkretser ved neste valg. De kaller seg Renew, og er inspirert av partiet til Frankrikes president Emmanuel Macron – En Marche!

Av Annette Groth

Det nye partiet satser på å samle alle dem som for øyeblikket føler seg sviktet og ført bak lyset av britiske politikere. De sier de vil være et hjem for dem som føler seg hjemløse blant de etablerte partiene.

Vil lytte til velgerne

Hovedmålet for Renew er å få en ny folkeavstemning som forhindrer at Storbritannia melder seg ut av EU. Men de understreker at de vil reise rundt i landet og lytte til velgerne.

De plasserer seg mellom de konservative og Labour i det politiske bildet, og har også andre politiske mål enn å få stanset brexit.
I programmet skriver de at de vil minske økonomiske forskjeller, bygge flere boliger som vanlige mennesker har råd til å kjøpe og satse på miljøet og en grønn fremtid. Helsevesenet og forsvaret skal få mer penger, finansiert av moderate skatteøkninger.

Renew vil satse på utdanning, få ned studieavgiftene, bruke penger på å minske fattigdommen i verden og dermed begrense antallet arbeidsinnvandrere. Og innvandrerne som ikke klarer å skaffe seg arbeid i Storbritannia, må etter en viss periode vende nesen hjemover igjen.

Løfter som nok vil friste noen velgere, men som være vanskelige å oppfylle.

Politikken er for alle

-Vi er en bevegelse og et parti og vi ønsker at inspirerende mennesker slutter seg til oss. De som ikke føler seg hjemme i de etablerte politiske partiene. Mennesker fra alle samfunnslag og med forskjellig bakgrunn, som er åpne for Europa og verden, inviterer Renew.

Og vil stille kandidater i alle 650 valgkretser allerede ved neste lokalvalg og så ved neste parlamentsvalg. Når det nå blir.

Hva skjer hvis inspirerende mennesker i alle valgkretser sørger for et troverdig alternativ til den etablerte politikken? Kom igjen, og la oss finne det ut, skriver Renew til sine potensielle kandidater og velgere.

Så hvem er de? Bevegelsen ble grunnlagt av Chris Coghlan i fjor. Coghlan stilte som uavhengig kandidat i parlamentsvalget i juni 2017, og med seg i Renew har han to andre uavhengige kandidater fra samme valg, James Clarke og James Torrance. Etter hvert har også Sandra Khadhouri blitt en frontfigur i partiet. Felles for dem er at de ønsker å plassere seg midt i det britiske politiske bildet.

Største tabbe siden 2.verdenskrig

Det er bare litt over et år til Storbritannia etter planen skal forlate EU. Nå vil Renew arbeide steinhardt for å stoppe det de kaller Storbritannias største tabbe siden den andre verdenskrig. De vil gjøre alt de kan for å presse brexit-tilhengere, spesielt i Underhuset, til å tenke om igjen.

Landet trenger nye ledere – mennesker som er åpne for verdens markeder, for Europa og for verden. Og det aller viktigste er å få en ny folkeavstemning. Når statsminister Theresa May kommer tilbake fra forhandlingene med EU med et resultat, må folket få stemme over det resultatet, er Renews hovedbudskap.

Kamp mot etablissementet

Det er ikke lett å etablere et nytt parti i Storbritannia. I alle fall ikke å få stor oppslutning om det. For valgsystemet favoriserer de to store partiene, de konservative og Labour.

Når det blir noe nytt parlamentsvalg er heller ikke sikkert. Etter planen er neste valg til Underhuset i 2022. Men det er hard maktkamp innad i det konservative partiet, og det er slett ikke gitt at statsminister Theresa May klarer å beholde posisjonen sin.

Renew tror at et dårlig forhandlingsresultat mellom Storbritannia og EU – et resultat som må foreligge innen 2018 er over – kan utløse en regjeringskrise som skaper tvil om britenes utmelding av EU.

Med stor uenighet innad i Det konservative partiet, og også i Labour, tror Renew det kan bli plass til deres alternative politikk. Da vil man kunne få både folkeavstemning og et nytt parlamentsvalg, mener partiet.

En meningsmåling fra ICM, som ble offentliggjort i januar, viste at 47 prosent av velgerne ønsker å stemme over forhandlingsresultatet mellom EU og Storbritannia før landet melder seg ut i 2019. 34 prosent vil ikke ha en ny folkeavstemning.
Foreløpig har de etablerte partiene utelukket en ny folkeavstemning. Men all usikkerheten rundt fremtiden etter brexit kan åpne for det meste.