Vil ha et grønnere landbruk etter brexit

Kyr bønder brexit fotoBritiske bønder må forberede seg på endringer etter brexit. Foto: Shutterstock

Den britiske regjeringen vil ha et grønnere landbruk etter brexit. Subsidiene skal vris fra betaling etter arealstørrelse til hva bøndene gjør med den jorda de eier.

Bøndene skal få støtte til å forbedre miljøet med å plante skog, skape blomsterenger til glede for insekter, ta mer hensyn til dyrelivet og forbedre vannkvaliteten, signaliserte miljøminister Michael Gove, som også har ansvar for landbruket, i en tale i Oxford torsdag.

Overgangsperiode

Britiske bønder er avhengig av EU-subsidier. Regjeringen garanterer subsidier på nåværende EU-nivå fram til parlamentsvalget i 2022.

Subsidene til bøndene er i dag på 3 milliarder pund i året.

Gove sa at endringene i subsidieordningen tidligst vil komme etter valget i 2022, kanskje ikke før i 2024, skriver BBC.

– Selvfølgelig betyr brexit endringer. Først og fremst betyr det at vi selv igjen kan bestemme hvordan vi kan skape endringer og møte de utfordringer vi står overfor, sa Gove, som tilhører pro brexit-leiren i regjeringen. Han var en av frontfigurene til Leave-kampanjen før brexitavstemningen i 2016.

– Brexit betyr at vi nå kan ha vår egen nasjonale politikk både for mat, landbruk, miljø og økonomi basert på våre egne nasjonale interesser, sa Gove.

Michael Gove britisk statsråd. foto

Michael Gove. Foto: Jay Allen, Number 10.

Mer enn 1 million

Dagens subsidiesystem som er basert på betaling etter areal, gjør at noen store landeiere får svært store subsidier.

The Times skriver at 3.500 bønder i Storbritannia får mer enn 100.000 pund årlig i støtte. 39 personer får 1 million pund eller mer i året.

Avisen nevner Khalid Abdullah al-Saud som et eksempel. Han avler fram fullblodshester i Newmarket og får mer enn 400.000 pund i subsidier i året. Gove signaliserte torsdag at disse største landeierne vil få kutt i subsidiene før 2024.

trine@britiskpolitikk.no